Zaznacz stronę

XI Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska – Etap 2 (Wyniki)

23 marca 2021 roku odbył się II etap XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. W II etapie  Olimpiady wzięły udział studentki, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w etapie pierwszym: Strzeduła Natalia Cieślak Dominika Kaliszuk...

XI Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska – Etap 1 (Wyniki)

2 marca 2021 roku odbył się I etap XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. Olimpiada organizowana jest dla studentów III roku pielęgniarstwa, studiów stacjonarnych przez następujące uczelnie: Państwową Uczelnię Zawodową  im. Ignacego...

Certyfikaty Akredytacyjne Ministra Zdrowia

Decyzje Ministra Zdrowia o uzyskaniu akredytacji dla kierunku kształcenia Położnictwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz dla kierunku kształcenia Pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) na okres 5 lat: Certyfikat – akredytacja dla kierunku...

XI Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska

Zapraszamy wszystkich studentów III roku Pielęgniarstwa, studiów stacjonarnych do udziału w XI edycji Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej