Zaznacz stronę

XI Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska – Etap 2 (Wyniki)

23 marca 2021 roku odbył się II etap XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. W II etapie  Olimpiady wzięły udział studentki, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w etapie pierwszym: Strzeduła Natalia Cieślak Dominika Kaliszuk...