XI Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska – Etap 1 (Wyniki)

2 marca 2021 roku odbył się I etap XI Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. Olimpiada organizowana jest dla studentów III roku pielęgniarstwa, studiów stacjonarnych przez następujące uczelnie: Państwową Uczelnię Zawodową  im. Ignacego...

Certyfikaty Akredytacyjne Ministra Zdrowia

Decyzje Ministra Zdrowia o uzyskaniu akredytacji dla kierunku kształcenia Położnictwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz dla kierunku kształcenia Pielęgniarstwo (studia pierwszego i drugiego stopnia) na okres 5 lat: Certyfikat – akredytacja dla kierunku...

XI Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska

Zapraszamy wszystkich studentów III roku Pielęgniarstwa, studiów stacjonarnych do udziału w XI edycji Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej

Przewodnik do nauczania zasad pracy w warunkach symulacji medycznej

Przewodniki do nauczania zasad pracy w warunkach symulacji medycznej są próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom szerokich rzesz studentów i nauczycieli akademickich, którzy realizują zajęcia w warunkach Centrum Symulacji Medycznej na kierunkach pielęgniarstwo oraz...