Zaznacz stronę

Szkolenia seminaryjne dla ratowników medycznych

Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG dla ratowników medycznych

  • Cena seminarium – 65 zł

Farmakoterapia w ratownictwie medycznym

  • Cena seminarium – 60 zł

Przyjmowanie porodu nagłego w warunkach  pozaszpitalnych

  • Cena seminarium – 80 zł

Warunki kwalifikacji ratowników medycznych. Do seminarium mogą przystąpić osoby, które:

  • posiadają tytuł zawodowy ratownik medyczny potwierdzony dyplomem ukończenia szkoły wyższej