Zaznacz stronę

8 listopada 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego a Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu.

W imieniu Liceum porozumienie podpisała Pani Dyrektor Lucyna Dzikiewicz-Niski, a ze strony Wydziału dokument sygnowała Dziekan Wydziału dr Marta Sobera.


Przedmiotem porozumienia jest określenie ogólnych warunków współpracy w zakresie działalności edukacyjnej i popularyzatorsko-informacyjnej.

Porozumienie ma na celu podjęcie wszelkich działań w kierunku zacieśniania stosunków między społecznością akademicką Wydziału a Liceum.

Koordynatorem współpracy ze strony Publicznego Liceum Ogólnokształcącym nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu jest mgr Izabela Lipin, natomiast ze strony Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego dr Dorota Masłowiec.