Plan zajęć – Pielęgniarstwo

Studia stacjonarne, I stopnia (licencjackie):


Studia stacjonarne, II stopnia (magisterskie):


HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH:

Studia stacjonarne, I stopnia (licencjackie):