Zaznacz stronę

W ofercie kursów znaleźć można propozycje dające możliwość poszerzenia i uzupełnienia wiedzy i umiejętności co pozwali znacząco poprawić jakość życia osób chorych przewlekle o różnym stopniu zaawansowania choroby, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych.

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób indywidualnych, pracowników zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia jak i również osób świadczących usługi opiekuńcze w sektorze opieki domowej.

Kursy dla opiekunów medycznych

  • Podstawy opieki paliatywnej dla opiekunów medycznych
  • Profilaktyka odleżyn dla opiekunów medycznych
  • Opieka nad pacjentem ze stomią
  • Kwalifikowana Pierwsza Pomocy

Warunki kwalifikacji opiekunów medycznych. Do kursu dokształcającego może przystąpić opiekun medyczny, który:

  • posiada dyplom ukończenia policealnej szkoły zawodowej i uzyskał tytuł zawodowy opiekun medyczny