Zaznacz stronę

Szkolenie praktyczne dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych
z zakresu wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 #VAXSTOPCOVID

Szkolenie realizowane w ramach umowy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w oparciu o art. 6a ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) ) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 293).

Program obejmuje szkolenie praktyczne. Szkolenie będzie odbywać się na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole.

Formularz rejestracyjny: Kliknij Tutaj!

Kontakt: