Zaznacz stronę

W dniach 11-15 października 2021 w Kłajpedzie na Litwie odbyło się międzynarodowe spotkanie zespołu w ramach projektu KA203 – Partnerstwa Strategiczne (Nr. 2020-1-PL01-KA203-081905) pt: „Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie (INSTEpp)”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Uniwersytetu Opolskiego, który jest liderem projektu, a także z Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa) i Uniwersytetu w Kadyks (Hiszpania).

Uniwersytet Opolski reprezentowały: dr Agata Mroczek, dr Antonina Kaczorowska i dr Martyna Kasper-Jędrzejewska.

Celem spotkania projektowego było podsumowanie wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej oraz wyznaczenia priorytetów, a także ocena ryzyka w realizacji projektu.

W programie międzynarodowego spotkania projektowego dokonano przeglądu postępów projektu, wkładu każdego kraju partnerskiego oraz wypracowanych rezultatów pracy intelektualnej.

Podjęto także dyskusje w zakresie możliwości współpracy interdyscyplinarnych zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem fizjoterapeutów i położnych. Omówione zostały sposoby lepszego dostosowania oferty dydaktycznej uczelni, w odpowiedzi na aktualne potrzeby kobiet w ciąży i po porodzie. Próbowano odpowiedzieć na pytania co znajduje się w rękach pracowników służby zdrowia, aby poprawić stan zdrowia kobiet w ciąży i po ciąży oraz jak innowacyjne rozwiązania mogą przyczynić się do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych.

Ważnym punktem wizyty było uczestnictwo w spotkaniu z JM Rektorem Uniwersytetu w Kłajpedzie. Podczas spotkania rozmawiano nie tylko o aktualnie realizowanym projekcie, ale także o możliwościach i kierunkach dalszej współpracy.

W ramach wizyty delegacje odwiedziły także znajdujące się na Uniwersytecie w Kłjpedzie Laboratorium Diagnostyki Neurosensomatorycznej. Uczestnicy poznali cele i główne działania realizowane w pracowni, a także mieli możliwość zapoznania się w praktyce z innowacyjnym wyposażeniem laboratorium.

Bardzo ciekawym punktem spotkania była wizyta w centrum terapii z pomocą delfinów (Dolphin Assisted Therapy Centre). Odbyło się spotkanie z Kierownikiem Oddziału Delfinoterapii prod. dr. Brigita Kreiviniene. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się w praktyce z wyposażeniem pomieszczeń do delfinoterapii. Omówiono również możliwości wykorzystania terapii z udziałem delfinów w celu poprawy zdrowia kobiet w ciąży i po porodzie.