Zaznacz stronę

.
Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z czasopismem “Physiotherapy Review” zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii.

Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2023/2024 (najpóźniej do 30 września 2024)

Zgłoszenia można nadsyłać do 5 listopada 2024 r.

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne, w wysokości do 2000 zł.  Manuskrypty przygotowane przez laureatów będą publikowane w czasopiśmie naukowym Krajowej Izby Fizjoterapeutów „Physiotherapy Review”, które znajduje się na liście czasopism punktowanych (20 pkt ministerialnych): physiotherapy.review

Regulamin konkursu (PDF)

Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno zawierać:

  1. wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  2. jeden egzemplarz pracy magisterskiej w formie elektronicznej (pliki w formacie DOC albo DOCX lub PDF)
  3. podpisane i zeskanowane zaświadczenie z uczelni potwierdzające termin obrony i uzyskaną ocenę z pracy magisterskiej (załącznik 2) lub równoważne zaświadczenie wydane przez uczelnię;
  4. podpisane i zeskanowane oświadczenie autora (załącznik 3)
  5. podpisane i zeskanowane oświadczenie promotora (załącznik 4)

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać na adres: katarzyna.maslanko@kif.info.pl

Zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

Zachęcamy do udziału 🙂

Informacja ze strony Krajowej Izby Fizjoterapeutów