Zaznacz stronę

INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE STUDENTÓW NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU, WYNIKAJĄCE  Z LEPSZEGO DOSTOSOWANIA OFERTY DYDAKTYCZNEJ W ASPEKCIE POTRZEB ZDROWOTNYCH KOBIET W CIĄŻY I PO PORODZIE

Numer projektu 2020-1-PL01-KA203-81905
Tytuł projektu Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie.
Akronim projekt INSTEpp
Strona internetowa projektu https://wnoz.uni.opole.pl/project/projekty/
Nazwa instytucji koordynującej Uniwersytet Opolski
Partnerzy Universidad de Cadiz (Hiszpania)
Klaipėdos universitetas (Litwa)
Czas trwania 01.09.2020 – 31.08.2023
Dofinansowanie z programu Erasmus+ 300 926,00 euro

 

Streszczenie projektu:

Cel: Projekt kierowany jest do kobiety w ciąży i w połogu, matek, studentów kierunków medycznych, medyków, dziennikarzy działających na rzecz zdrowia, a także uczniów i ich rodziców w ramach programów profilaktyki zdrowotnej.  Stanowi uzupełnienie dla projektu KA 203 Partnerstwa Strategiczne pt. „Program kształcenia studentów uczelni medycznych (i nauk o zdrowiu) z zakresu leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy” realizowanego wspólnie z Uniwersytetem w Cadiz (Hiszpania) oraz Uniwersytetem „Gabriele d’Annunzio” w Chieti-Pescara (Włochy). Oba projekty zapewnią możliwość holistycznego, zgodnego z Evidence Based Medicine i Evidence Based Physiotherapy podejścia fizjoterapeutycznego do kobiet w okresie ciąży oraz pre i postnatalnym.

Opis działań: Międzynarodowy zespół projektowy składający się z osób zawodowo  związanych z medycyną (położne, pielęgniarki, fizjoterapeuci, lekarze oraz ratownicy medyczni) przyczyni się do wymiany wiedzy i doświadczeń, a także ujednolicenia metod postępowania oraz dobór najlepszej ścieżki postępowania w profilaktyce, jaka stanowić będzie rzetelne źródło wiedzy zarówno dla studentów, pracowników szpitali, kobiet w ciąży i w połogu. Dzięki wspólnej pracy trzech partnerów powstanie innowacyjny rezultat w postaci podręcznika oraz interaktywnej platformy dla położnic i ekspertów w zakresie położnictwa i fizjoterapii. Dostęp do wypracowanych rezultatów będzie bezpłatny dla wszystkich osób zainteresowanych podjętą tematyką niniejszego projektu.

Oczekiwane rezultaty: Modernizacja i nowoczesna oferta dydaktyczna, lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki, podniesienie jakości kształcenia, podniesienie atrakcyjności nauczania na kierunkach studiów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz rozwijanie i umacnianie profesjonalizmu zawodowego i naukowego studentów, kobiet w ciąży i w połogu, matek, studentów kierunków medycznych, medyków, dziennikarzy działających na rzecz zdrowia chcących znaleźć konkretne treści w formie porad, wskazówek, nowinek medycznych, galerii zdjęć, kursów online, filmów instruktażowych, interaktywnych wykładów i forum dyskusyjnego.