Zaznacz stronę

A EUROPEAN COLLABORATIVE AND INNOVATIVE PARTNERSHIP TO PROMOTE PHYSICAL ACTIVITY FOR PATIENTS WITH CHRONIC RESPIRATORY CONDITIONS
.

.

Numer projektu 2022-1-PL01-KA220-HED-000089283
Tytuł projektu A European Collaborative and Innovative Partnership to Promote Physical Activity for Patients with Chronic Respiratory Conditions
Akronim projekt BREATH
Strona internetowa projektu https://wnoz.uni.opole.pl/breath/
Nazwa instytucji koordynującej Uniwersytet Opolski
Partnerzy Klaipėdos Universitetas (Liwa)
Sveučilište u Zadru (Chorwacja)
EIA – Ensino e Investigação e Administração. S.A. (Portugalia)
PIXEL – Associazione Culturale (Włochy)
Turun Ammattikorkeakoulu Oy (Finlandia)
Czas trwania 01.11.2022 – 31.10.2025 (36 miesięcy)
Dofinansowanie z programu Erasmus+ 400 000 euro

 

Streszczenie projektu:

Przewlekłe choroby układu oddechowego stanowią znaczący problem zdrowotny w Polsce i na świecie i są jedną z głównych przyczyn zgonów. Ogólnie rzecz biorąc, całkowity koszt leczenia chorób układu oddechowego w samych 28 krajach UE wynosi ponad 380 miliardów euro rocznie. W miarę postępu choroby rozwijają się powikłania. Aktualne dowody sugerują, że aktywność fizyczna i długoterminowa rehabilitacja powinny być zalecane pacjentom z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Odpowiednio dobrana aktywność fizyczna może znacząco wspomagać ich leczenie oraz zmniejszać ryzyko wystąpienia powikłań.

Cel: Projekt ma na celu opracowanie programów i planów rehabilitacji, doskonalenie kształcenia studentów, poprawę edukacji pacjentów, ich rodzin i organizacji pacjentów oraz poprawę jakości ich życia.

Projekt ma również na celu podniesienie kompetencji:

  • studentów fizjoterapii/wychowania fizycznego/sportu/pielęgniarstwa, w celu zdobycia odpowiednich kompetencje zawodowe i aktualnej wiedzy dotyczącej pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego;
  • profesjonalistów w zakresie fizjoterapii/wychowania fizycznego/sportu/pielęgniarstwa, którzy są chętni do specjalizacji w określonej dziedzinie.

Grupy docelowe: Projekt ma na celu opracowanie programów i planów rehabilitacji, doskonalenie kształcenia studentów oraz studentów studiów podyplomowych.

Opis działań: Projekt przewiduje 3 główne działania:

  1. Porównanie lokalnych kontekstów uczestniczących krajów z uwzględnieniem: epidemiologii, organizacji i zarządzania w służbie zdrowia, ścieżek i struktur rehabilitacji w celu weryfikacji i rozwoju programów aktywności fizycznej dla pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, a także analizę niezaspokojonych lokalnych potrzeb.
  2. Stworzenie bazy dobrych praktyk promujących aktywność fizyczną pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
  3. Rozwój cyfrowej platformy e-learningowej dla pracowników ochrony zdrowia i specjalistów w zakresie aktywności fizycznej i sportu w celu ułatwienia im organizacji zajęć ruchowych dla pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.

Rezultaty: Rezultatami projektu będą:

  1. Publikacja książki z numerem ISBN dotycząca porównania lokalnych kontekstów uczestniczących krajów.
  2. Międzynarodowa Baza Dobrych Praktyk zawierająca wykaz krajowych inicjatyw i ich rezultatów, publikacje naukowe, opisy badań, ewaluacji, szkoleń itp.
  3. Platforma cyfrowa zawierająca materiały do nauki i linki do międzynarodowej bazy dobrych praktyk.